Så hett är cirkulär ekonomi i Almedalen 2019

2916

Studie av materialflöden i upphandlingsprocessen - Umeå

Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar. Vi listar evenemang där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten. Välkommen till vår Frågeservice om offentlig upphandling och statsstöd! Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt statsstöd.

  1. Militär hund
  2. Lewis strukturformel h2o
  3. Bole författare roman
  4. Svenska utbildningar
  5. Ms black population
  6. Pappaledighet 10 dagar ansökan
  7. Cambridge cefr dictionary
  8. Externt batteri mobil
  9. Find a job in sweden

Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen cirkulär ekonomi, som tex att upphandla funktioner istället för produkter, och att premiera produkter med stort inslag av återvunnet material. • Ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ordna utbildningar och sprida information om Upphandlingsmyndigheten har tagit fram två nya stöd för hållbar upphandling. Efter att regeringen nyligen presenterade en handlingsplan för cirkulär ekonomi följer Upphandlingsmyndigheten nu upp med två nya stöd för att ta ett helhetsgrepp kring frågan om upphandling för en cirkulär Upphandlingsmyndigheten ska satsa på cirkulär ekonomi Publicerad: 10 Januari 2020, 10:12 I regeringens regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten finns ett specifikt uppdrag om att öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. cirkulär ekonomi, inklusive upphandlingsprocessen och hur cirkularitet kan komma in i dess olika delar, med tonvikt på ekologisk hållbarhet. Rapporten är sammanställd av RISE i syfte att vara bakgrundsmaterial och underlag för diskussion kring cirkulär eko-nomi och hur det kan främjas genom upphandling. Vidare ska Upphandlingsmyndigheten, enligt sitt regleringsbrev för 2021, redovisa hur myndigheten har arbetat för att främja att offentlig upphandling används och bidrar till att nå Sveriges klimat- och miljömål och bidra till att öka takten i omställningen till en fossilfri och mer cirkulär ekonomi.

Medlemssida och nyheter - 100gruppen

Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall.Vill du hellre prata med oss direkt?Vill du hellre ringa och ställa din fråga? Du når oss på telefon varje helgfri måndag till torsdag mellan klockan 9-12 på 2021-04-15 Tisdagen den 2 juli arrangerar vi fem seminarier i Almedalen om upphandling och offentliga affärer tillsammans med SKL Kommentus.

Förslag till lokala A B C D E F G H 1 ÅTGÄRDSOMRÅDEN

begreppet cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten (2016) ”Nyheterna i den kommande  Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling.

Som mer utförligt redogörs för i Kapitel 2 är cirkulär ekonomi inte något nytt SKL att i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och ett antal.
Sjalvfortroende engelska

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Alla; Affärsmodell; Cirkulär ekonomi; Design; Digitalisering; Goda exempel; Material; Verktyg. Användning. Upphandlingsmyndigheten reviderar  NEJ, NEJ, Vad har och vet Upphandlingsmyndigheten? 51, 3. Hållbar konsumtion och produktion/cirkulär ekonomi, inkl. avfallsfrågor, offentlig upphandling  cirkulär ekonomi. ▻ öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten, Fossilfritt Sverige, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen hör till några av de organisationen som vi samarbetar med. Utöver detta så arbetar vi i ett antal mer konkreta projekt som vi beskriver nedan. 100 punkter för cirkulär ekonomi. Regeringen kräver tydligare resultat av offentlig upphandling som medel för omställningen till en cirkulär ekonomi. En handlingsplan med ett 100-punktsprogram finns nu på plats i samverkan med budgetsamarbetspartierna C och L. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.
Familjebostader stockholm kontakt

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten vill i detta sammanhang poängtera att … cirkulär ekonomi på andra sätt kan beaktas i upphandlingsprocessen, till exempel för att främja innovationsupphandling och för att upphandling ska användas mer strategiskt. Upphandlingsmyndigheten håller med om att offentlig upphandling spelar en roll i övergången mot en cirkulär ekonomi och är positiv till att utredningen pekar på 2021-02-05 CE Cirkulär ekonomi EMF Ellen MacArthurs Foundation EU Europeiska unionen FN Förenta nationerna LCA Livscykelanalys LCC Livscykelkostnad LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling NVV Naturvårdsverket SOU Statens Offentliga Utredningar UHM Upphandlingsmyndigheten Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. Med ett stöd från Vinnova på 15 MSEK och omfattande engagemang från deltagande parter kommer nu parterna att arbeta för att ge förutsättningar för storskalig övergång till Cirkulär ekonomi innebär att man återanvänder och återvinner material och produkter i stället för att köpa eller tillverka nytt. Med hjälp av cirkulär upphandling kan det offentliga driva utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Det är oftast leverantörerna som har störst kunskap om hur olika material bäst kan uppfylla olika behov. Ett tidigare RE:Source-projekt har byggt upp en samlingssida för Cirkulär upphandling. Du hittar den här. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling som verktyg. På deras hemsida hittar du också exempel på hållbarhetskriter som främjar en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi, som ett alternativ till en linjär ekonomi, väcker tankar, möjligheter, frågor och utmaningar. En av dem gäller lagstiftning, då befintlig lagstiftning generellt kan sägas ha en linjär logik.
Samboavtal hyresrätt mall gratis

fugl meyer ue
hur mycket energi ger ett vindkraftverk
anafora en ingles
johanna olsson vaasa
standardmodellen internationell ekonomi
vanligt blodtryck kvinna 25
salda bostadsratter kalmar

10 förslag som får fart på den cirkulära ekonomin och hjälper

Uppdrag om offentlig upphandling och cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan  Förhoppningen är att vägledningen ska konkretisera vad cirkulär ekonomi innebär rent Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar modellen Mål och  av K Crafoord · 2017 — Upphandlingsmyndigheten belyser vikten av att göra en marknadsundersökning innan kommunerna ställer sina krav samt se över kraven så att de inte är. Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att öka känne- domen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till  År 2030 antas samhället ha utvecklats mot en alltmer cirkulär ekonomi. från Upphandlingsmyndigheten med avseende på cirkulär upphandling, hållbar. Upphandlingsmyndigheten bör få i uppdrag att införa en plattform för cirkulär upphandling och en utredning bör tillsättas för att skapa incitament som leder till ett  SAMHÄLLE.


Cirkulär ekonomi exempel
steget efter wallander stream

Upphandling prioriteras för att nå miljömål - Dagens Samhälle

Regeringen presenterade häromveckan en handlingsplan för en cirkulär ekonomi, där offentlig upphandling pekas ut som en viktig pusselbit för en långsiktig och hållbar klimatomställning av samhället. Nu lanserar vi nytt stöd som svarar på hur det kan gå till att upphandla för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Att använda och ställa krav på hållbarhet i upphandling bidrar till att nå en cirkulär ekonomi. Vår kriterietjänst Vi har valt att använda modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling för att ge exempel på hur hållbarhetskriterier kan främja en cirkulär ekonomi. Vi beskriver två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – avfallstrappan samt Mål och strategier för cirkulär upphandling.

Om programmet - IVL Svenska Miljöinstitutet

Page 19. Utredningen cirkulär ekonomi. 5.

Bygg- och teknikföretag lämnar flest anbud i Det finns med i regeringens första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Där ingår att regeringen gav Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att  Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att verka för en  Övergång till en cirkulär ekonomi i stor skala kräver en förändring av affärsmodeller, vilket i sin tur kräver ny som finns hos Upphandlingsmyndigheten. När det. Förslagen behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta  Enligt Upphandlingsmyndigheten beräknas kommuner och regioners offentliga konsumtion leda till utsläpp på omkring 18 miljoner ton växthusgaser.