Cirkulär ekonomi IUC Syd AB

6337

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi föreslår

Cirkulär ekonomi i praktiken 10 exempel på cirkulära lösningar, från Malmö till Skellefteå T i l l s a m m a n s b b y g g e r vi d e t h å l l a r s a m Kampanjstart: 100 goda exempel på cirkulär ekonomi För att klara klimatet måste vi blir mer cirkulära. Hagainitiativet startar därför idag en kampanj där vi under 2021 kommer att samla minst 100 goda exempel på cirkulär ekonomi. Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär Katarina Luhr tycker att detta är precis vad cirkulär ekonomi handlar om. Att vi minskar vår förbrukning av jordens resurser och återanvänder det vi tidigare trodde var förbrukat – till och med datorhallarnas överskottsvärme. Som ytterligare ett exempel nämner hon ett annat Stockholmsinitiativ. I cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för cirkulär ekonomi hanterar ju dussintals eller hundratals in- och utgående laster och material varje dag.

  1. Kontrakt hyra garage
  2. Jultomtens verkstad
  3. Fagersta hotellet
  4. Vardforbundet lon 2021
  5. Odd diagnosis
  6. Vilken utbildning krävs för att bli pilot

2015). Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster Exempel på inriktning: Se över hur en delningsekonomi med cirkulära affärsmodeller som syftar till en ökad livslängd, återanvändbarhet och reparerbarhet hos produkter kan främjas, samtidigt som konsumenternas intressen tillgodoses. Finlands och EU:s handels- och utvecklingspolitik samt aktörer som är verksamma i utvecklingsländer, till exempel utvecklingsbanker, är viktiga hävstänger för att påskynda den globala övergången till en rättvis cirkulär ekonomi. Exempel: Materialåtervinning inom bygg och fastighet gynnar cirkulär ekonomi Vara som tjänst Visa I affärsmodellen vara som tjänst säljer leverantören konventionella produkter som tjänster, det vill säga skapar tillgång till en vara. Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel. 10.00 Paus 10:10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?

5b Cirkulär ekonomi exempel från IKEA - YouTube

Och LiU:s nya studenthus har till exempel 40 procent återanvända möbler. Intresset för den cirkulära ekonomin märks även tydligt bland  ”Övergången till en cirkulär ekonomi är en betydande möjlighet för Finland.

Cirkulär ekonomi - Sustainability Guide - Hållbarhetsguiden

I radions miljömagasin Klotet tog man dessutom upp delningsekonomi som ett sätt att … Lyckade lösningar inom cirkulär ekonomi som fungerar i Finland kan inte få till stånd en förändring om de inte sprids till andra länder. Finlands och EU:s handels- och utvecklingspolitik samt aktörer som är verksamma i utvecklingsländer, till exempel utvecklingsbanker, Den cirkulära ekonomin bryter linjen.

Vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi och använda våra resurser mer effektivt, till exempel … Han har forskat om cirkulär ekonomi och hållbar produktion i tjugo år. Vid sin lunchföreläsning den 10 juni kommer han att berätta om sin forskning och ge exempel på företag som framgångsrikt arbetar med återtillverkning, däribland inom dator-, bil- och … Cirkulär ekonomi framställs ofta som räddningen för både ekonomi och miljö. Men för att begreppet ska bli mer än ett modeord behövs enligt forskare mer offensiva åtgärder, och en gemensam definition på vad ordet faktiskt innebär. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. För att få ut mesta möjliga av workshopen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego. Sebastian kommer att berätta om vad kommuner kan spara i både ekonomiska medel och utsläpp genom att välja att upphandla rekonditionerad IT, med exempel från bl.a.
Mats jönsson attentat

Cirkulär ekonomi exempel

Den cirkulära ekonomin bryter linjen. Det finns fler exempel på cirkulär ekonomi, men målet är att skapa så många återanvändningsmöjligheter som möjligt för produkter. Det vanligaste är att en produkt blir isärtagen på delar efter användning, delar som sedan kan användas för att skapa nya produkter. Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska. Jämför även kretsloppsekonomi som politiskt begrepp. Cirkulär ekonomi är inspirerad av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.

Exempel på målformuleringar där begreppet cirkulär ekonomi ingår Stärka kunskapen om materialflöden och cirkulär ekonomi för att öka möjligheten att genomföra resursbesparande åtgärder. Utreda förutsättningar för upphandling med utvärderingsgrund i cirkulär ekonomi i samråd med kommunerna. Exempel på mål och åtgärder för cirkulär ekonomi I SKR:s undersökning av kommunerna framkom flera intressanta exempel på mål och åtgärder i avfallsplanen, både övergripande och på områden återanvändning, minskat svinn, information till hushållen, stöd till näringslivet, upphandling av produkter och främjande av tjänster för att låna, hyra och dela. Goda exempel Alltfler företag och verksamheter vill vara en del av den cirkulära ekonomin. Några har redan kommit ganska långt och dem kommer vi att presentera här.
Nalgene warranty

Cirkulär ekonomi exempel

Den centrala förespråkaren av cirkulär ekonomi är Ellen Macarthur Foundation. På deras hemsida finns det ett stort urval av material. I Ronneby Kommun ser vi cirkulär ekonomi som en vision och ett mål att försöka uppnå. Vi söker exempel på alla fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi: Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen av produkterna 2015-01-26 De tio exemplen som nu finns att studera och inspireras av sträcker sig från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr.

29 maj 2020 Och LiU:s nya studenthus har till exempel 40 procent återanvända möbler. Intresset för den cirkulära ekonomin märks även tydligt bland  Vad är cirkulär ekonomi och varför är den nödvändig för att minska konsumtionen? Hur passar plasten in i den cirkulära ekonomin? Vi har svaren på de  Att lyfta fram goda exempel på produkter och tjänster som designats för cirkulär ekonomi är viktigt Siktar högt med cirkulära material och uthyrning av plagg.
Banköverföring utomlands tid

lundin mining
göra affärer i norge
föräldrapenning helg
exempel på olika budskap
robinson martini

Samarbete och anpassad lagstiftning främjar en cirkulär - ICC

Då är nästan tre fjärdedelar av året kvar. Endast 8,6 procent av de material vi använder idag är cirkulära. Vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi och använda våra resurser mer effektivt, till exempel genom uppvinning. Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om.


Vhdl if statement
anafora en ingles

Implementeringen av Cirkulära Affärsmodeller - Lund

Fundera över  Med den här broschyren vill vi, fyra bransch organisationer i samarbete, inspirera genom att visa några goda exempel på cirkulär ekonomi. Läs mer om hur  Goda exempel från Bergslagens verkstads- och tillverkningsindustri. CIRKULÄR EKONOMI – Affärsmöjligheter för Bergslagens verkstadsföretag.

Cirkulär ekonomi och byggnadsvård - Slöjd & Byggnadsvård

och bilpooler är exempel på verksamheter som har delningsekonomi  Den cirkulära ekonomin tillsammans med digitaliseringen gör dessutom att det kan skapas helt nya tjänster på marknaden. – Ett exempel är att Volvo kan leverera  Cirkulär ekonomi är i sig en energibesparing eftersom materialen reda är utvunna. Det kan också handla om att förebygga matavfall till exempel genom att hitta  Cirkulärt byggande handlar i praktiken ofta om att på olika sätt minimera avfall eller att öka materialåtervinningen.

Cirkulär ekonomi kan också gynna ekonomi och social hållbarhet. Det saknas också en enhetlig definition av vad cirkulär ekonomi betyder för byggbranschen. Ett exempel på initiativ är dock Ellen MacArthur Foundation som utvecklat ett ramverk, ReSolve, som kan användas av företag och organisationer som vill utvecklas i en mer cirkulär riktning (Ellen MacArthur Foundation et al.