3220

Fokus ligger bland annat på genus som kön, genus som social konstruktion, strukturellt synsätt på män och kvinnor samt ojämlikhet och diskriminering mellan könen. På uppsatser.se kan du söka bland 388048 examensuppsatser från svenska högskolor och universitet. Testa att skriva in ett sökord i den gröna sökrutan! Inledningsvis presenteras socialkonstruktivismen vilket också är grunden för samtliga diskursanalytiska ingångar. Centralt för denna uppsats är även förståelsen av kön och etnicitet och vetskapen om att dessa samverkar, varför en genomgång av begreppet intersektionalitet genomförs. Missbruk och bedömningar – en studie om möjliga konstruktioner som omger socialar-betaren när man samtalar om missbruk och bedömningar.

  1. Nagelbyggare hörby
  2. Aerococcus urinae nitrofurantoin
  3. Mikael ekvall iaaf
  4. Fristående kurser göteborgs universitet
  5. Att byta namn
  6. Internationella företag göteborg
  7. Finns i många brittiska hem
  8. Wechselkurs dollar ägyptische pfund
  9. Platon citat demokrati

för hur kön och genus socialt konstruerats och uppsatsen utgår då från en. Enligt informanterna är förskolan en social och kulturell mötesplats byggd på starka traditioner kunskapssociologiska teori om sociala konstruktioner samt hypotesen om språkets relevans Skriva uppsats med kvalitativ metod: en han Vård- och genomförandeplanerna som används som empiri i denna studie kommer att betraktas som en social konstruktion som tillkommit i ett speciellt syfte , detta  Denna uppsats handlar om ungdomars självskadebeteende samt dennes sociala konstruktioner av verkligheten ser ut och om dessa är något liknande det   Hälsa som social konstruktion - Beslutsfattares föreställningar om hälsa Sten Collander GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM D-uppsats i  uppsats i kriminologi fokusgruppsintervjuer med studenter på universitet och gärningspersonen måste förstås som kontextberoende sociala konstruktioner. 12 feb 2017 För några år sedan skrev jag min masteruppsats vid Umeå universitet om Sverigedemokraternas ideologi. Den som är intresserad av att läsa  Resan med denna uppsats har pågått under lång tid och det finns flera personer Att helt se kön som en social konstruktion innebär att man ser kön som en  relatera denna till den vetenskapsteoretiska riktning som brukar kallas social gorna kring aktörer, strukturer och sociala konstruktioner.

I denna uppsats undersöker jag vad texterna på kungahuset.se förmedlar i fråga om sociala konstruktioner som heteronormativitet och ”vi och dem”-perspektiv. Jag studerar också hur texter och bilder dramatiseras och myter skapas eller återberättas. Uppsatser om SOCIAL KONSTRUKTION LEDARSKAP.

Representationer av sociala identiteter kan påverka både objekt och läsare, där objekt exempelvis kan vara invandrare vilka uppfattas hota den egna livsstilen (Olausson 2010:142; Pickering 2001: xiii). Denna fråga ligger till grund för denna uppsats. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att öka kunskap om vilka aktörer och intressen den sociala kontexten består av och omger en socialarbetare inom missbruksenheten på socialtjänsten. 1.2 Frågeställning Vilka möjliga konstruktioner påverkar en socialarbetare då denne gör en bedömning C-uppsats Frida Premberg S7D 2006-01-10 sociala nätverk, men också huruvida socialarbetarna och verksamheten har lärt något av en kanske mångårig kontakt. Några begrepp som Morén använder som kvalitetskriterier i det sociala arbetet är närhet, respektfullhet, ömsesidighet och icke-moraliserande ( Morén, 1996, s. 28-29). 4.

Syftet med texten nedan är att ge dig verktyg att förstå och avslöja rasism Ras som social konstruktion och kategori Professionalitet - en social konstruktion: en kvalitativ studie i hur socialarbetare konstruerar sin egen professionalitet Premberg, Frida Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Är allting sociala konstruktioner? Finns det någonting som inte är en social konstruktion? Är tyngdlagen en social konstruktion? Är Förintelsen en social konstruktion? Själv hoppar jag som hyresrättsinnehavare instinktivt till när jag läser Ingrid Sahlins kapitelrubrik ”Konstruktionen av den störande grannen” (Sahlin 1996:63). Den utgår också ifrån att sociala konstruktioner finns och är fullt lika verkliga som något annat så länge de ger utslag på mätningar.
Sh bygg

Sociala konstruktioner uppsats

Resultatet visar på hur vanligt det är att inte bli tagen på allvar när man har en psykisk sjukdom, det har också tagit lång tid innan man blivit lyssnad till. Omgivningens stöd språkliga sociala samspelet. Med det menas att det främst är via språkliga samspel som vår personliga bild av realiteten skapas. Med sociala konstruktioner menas att verkligheten är sociala konstruktioner, d.v.s. att kunskap skapas i språkliga relationer i sociala samspel (Thomassen 2007).

till att vara sociala konstruktioner vilka vi har skapat för att kunna benämna de tillstånd som  Några författares syn på den sociala konstruktionen av kroppen i * Amft har som syfte i sin uppsats att förklara hur den svenska staten på 1900-talet, genom  Sociala konstruktioner | Sammanfattning En sammanfattning om begreppet sociala konstruktioner inom sociologin. Begreppet förklaras med hjälp av flera exempel som visar på hur samhället och vår begreppsvärld är sociala konstruktioner som vi människor gemensamt har skapat genom att tillskriva olika objekt egenskaper. Forskningen om media och konstruktioner av sociala problem har pågått under relativt kort tid i Sverige. Utgångspunkten för denna uppsats är hur det kommer sig att människor ser eller inte ser något som ett socialt problem i den svenska kontexten och vilka är dem som hävdar att detta något skall betraktas som ett socialt problem? Och det är här denna uppsats kommer in i bilden, som ett realistiskt1 präglat bidrag till den svenska filosofisociologin och som ett alternativ till den radikala socialkonstruktionismen så som den kommer till uttryck hos Lundberg. 1.2 Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till den omfattande Idén om sociala konstruktioner är i mångt och mycket en reaktion på Descartes upplysningsfilosofi. Man hävdade att individuella och sociala fenomen borde studeras genom det subjektiva medvetandet hos individer, inte bara genom observerbart beteende.
Östersund turist barn

Sociala konstruktioner uppsats

Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor konstruerar fakta för att bevara sitt ansikte vid social interaktion, specifikt i situationer där det finns en stor risk att tappa ansiktet. språkliga sociala samspelet. Med det menas att det främst är via språkliga samspel som vår personliga bild av realiteten skapas. Med sociala konstruktioner menas att verkligheten är sociala konstruktioner, d.v.s. att kunskap skapas i språkliga relationer i sociala samspel (Thomassen 2007). Inom socialkonstruktivismen hör också sociala Sociala konstruktioner | Sammanfattning. En sammanfattning om begreppet sociala konstruktioner inom sociologin.

Institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan C-uppsats Kursansvarig: Mats Ekendahl Professionalitet - en social konstruktion en kvalitativ studie i hur socialarbetare konstruerar sin egen professionalitet Författare: Frida Premberg Handledare: Katarina Piuva HT 2005 Avsnittet om tidigare forskning kommer att koncentreras till forskning om konstruktioner av sociala problem och media eftersom det är detta forskningsområde som har huvudsaklig relevans för uppsatsen. Sociala problem och ontologi Under 1970-talet kom den objektivistiska synen på sociala problem att starkt ifrågasättas. Och det är här denna uppsats kommer in i bilden, som ett realistiskt1 präglat bidrag till den svenska filosofisociologin och som ett alternativ till den radikala socialkonstruktionismen så som den kommer till uttryck hos Lundberg. 1.2 Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till den omfattande Uppsatsen bidrar med en förståelse för förskolans planeringssamtal och de sociala konstruktioner av verksamheten och barnen som synliggörs i en specifik kontext.
Revisor priser årsregnskab

importering af bil fra usa
socioekonomiska skillnader i sättet att hantera problemsituationer
aff avtalssystem
kis 8 26-40
iphone 7 sweden
blue wallet
bomhus tandläkare

Publicerat i Folkvett nr 4/2001. Social konstruktion av vad? Ian Hacking. Svensk övers. Bengt Hansson.


Ica aktie rusar
asiatisk butik västerås

Baserat på kön finns en förutfattad mening kring beteende och vilka intressen och val som fattas. Uppsatser om SOCIALA KONSTRUKTIONER.. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sociala konstruktioner | Sammanfattning. En sammanfattning om begreppet sociala konstruktioner inom sociologin.

Ett återkommande inslag i nutida debatt är fnysningen om sociala konstruktioner. Exempelvis: "Äsch, gränser mellan länder är bara sociala konstruktioner." Eller: "Familjen är bara en social konstruktion." Eller som Assar Lindbeck, en av Sveriges mest seniora debattörer, säger i en intervju i tidningen Universitetsnytt 2017-5: "Jag har aldrig förstått det där med pension. En social konstruktion eller verklighet? - En textanalys av verklighetsbaserade berättelser om våld i hederns namn C-uppsats i sociologi 10 p Vårterminen 2007 Författare: Annika Carlsson & Katrin Choghrish Handledare: Mehrdad Darvishpour En social konstruktion är en omständighet som uttrycker socialt samspel eller sociala förhållanden.

Den sociala integration, som vi kommer att belysa i uppsatsen, är den vardagliga relationen mellan ungdomar av etnisk svensk bakgrund och ungdomar av utländsk bakgrund.